Dr. Cara Verdellen

Dr. Cara Verdellen is klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut en is in 2007 gepromoveerd op de gedragstherapeutische behandeling van Tourette.
Werkervaring:
2016 - heden PsyQ Nijmegen/Parnassia Groep: Klinisch psycholoog/Manager Zorg
2015 PsyQ Zwolle/Lentis: Klinisch psycholoog/Manager Inhoud
1998 - 2015 HSK Groep BV: Vestigingsmanager HSK Den Bosch/ HSK Expertise Tics
1994 - 1997 Psychiatrisch Centrum Nijmegen, angstpolikliniek
1993 - 1995 Radboud Universiteit Nijmegen, ambulatorium psychologie
1991 - 1993 Reinier de Graaf Gasthuis Delft, polikliniek psychiatrie
1992 - 1993 Vincent van Gogh Instituut Venray, afdeling vervolgbehandeling
1989 - 1990 Sint Radboud ziekenhuis Nijmegen, polikliniek psychiatrie (stage)
Opleidingen:
1986 - 1991 Radboud Universiteit Nijmegen - Afstudeerrichting klinische psychologie (cum laude)
1992 - 1997 Postdoctorale beroepsopleiding tot klinisch psycholoog – Hoofdrichting gedragstherapie (RINO Oost Nederland)
1994 A-opleiding hypnotherapie (inleiding tot hypnose)
2006 Basisopleiding EMDR
2016- 2017 Schematherapieopleiding basis en gevorderd

Promotie:
2007 Titel proefschrift: ‘Exposure and response prevention in the treatment of tics in Tourette's syndrome.’ Radboud Universiteit Nijmegen.
Didactische vaardigheden:
Ruime ervaring (inter)nationaal in het geven van onderwijs, workshops en voordrachten, onder andere voor de GZ-opleiding, via Cure en Care development, op het VGCt najaarscongres, de Clinical Training School ESSTS in London (2011), Catania (2012), Athene (2013), Parijs (2014), London (2015), Warschau (2016) en Sevilla (2017), workshops op het ESCAP congres te Budapest (2009) en Madrid (2015), op het EABCT congres te Den Haag (2014) en op het First Tourette World Congress in Londen (2015).
Registraties/lidmaatschappen:
• Klinisch psycholoog (BIG 19047042625)
• Psychotherapeut (BIG 39047042616)
• Supervisor VGCt -Lid van de NVGzP
• Lid van de adviesraad Stichting Gilles de la Tourette
• Lid van de ESSTS (European Society for the Study of Tourette Syndrome)
Selectie publicaties:
• Verdellen, C. (1996). Ben ik getict? Over tics en tourettisme. Amsterdam: Boom.
• Verdellen, C.W.J., Keijsers, G.P.J., Cath, D.C., & Hoogduin, C.A.L. (2004). Exposure with response prevention versus habit reversal in Tourette's syndrome: A controlled study. Behaviour Research and Therapy, 42, 501-511.
• Verdellen, C.W.J., Hoogduin, C.A.L, Griendt, J.M.T.M. van de, & Kriens, S. (2004). Behandelprotocol bij ticstoornissen. Nijmegen: Cure & Care Publishers.
• Hoogduin, C.A.L, Verdellen, C.W.J., Griendt, J.M.T.M. van de, & Kriens, S. (2004). Behandelprotocol bij ongewenste gewoonten. Nijmegen: Cure & Care Publishers.
• Verdellen, C.W.J., Hoogduin, C.A.L., & Keijsers, G.P.J. (2007). Tic suppression in the treatment Tourette's syndrome with exposure therapy: The rebound phenomenon reconsidered. Movement Disorders, 22, 1601-1606.
• Verdellen, C.W.J. (2007). Exposure and response prevention in the treatment of tics in Tourette's syndrome. Amsterdam: Boom.
• Verdellen, C.W.J., Hoogduin, C.A.L., Kato, B.S., Keijsers, G.P.J., Cath, D.C., & Hoijtink, H.B. (2008). Habituation of premonitory sensations during exposure and response prevention treatment in Tourette's syndrome. Behavior Modification, 32, 215-227.
• Verdellen, C., Griendt, J. van de, Kriens, S., & Hoogduin, C. (2008). Protocollaire behandeling van tics bij kinderen en adolescenten. In: C. Braet & S. Bögels (red.), Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten (pp. 285-305). Amsterdam: Boom.
• Verdellen, C., Griendt, J. van de, Heeswijk, L. van, & Verbraak, M. (2009). Gedragstherapie: eerste keuzebehandeling voor ticstoornissen. Kind en Adolescent Praktijk, 2, 58-67.
• Verdellen, C., Griendt, J. van de, Hartmann, A., Murphy, T. & the ESSTS Guidelines Group (2011). European clinical guidelines for Tourette Syndrome and other tic disorders. Part III: Behavioural and psychosocial interventions. European Child & Adolescent Psychiatry, 20, 197-207.
• Verdellen, C., Griendt, J. van de, Kriens, S., & Oostrum, I. van (2011). Behandelprotocol voor tics bij kinderen (therapeutenboek, werkboek voor kinderen, werkboek voor ouders)/ (therapist manual, workbook for children, workbook for parents). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
• Verdellen, C., Griendt, J. van de, & Hoogduin, C. (2011). Protocollaire behandeling van patiënten met tics en het syndroom van Gilles de la Tourette. In: G. Keijsers, A. van Minnen, & K. Hoogduin (red.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten (deel 2) (pp. 413-445). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
• Griendt, J. van de, Verdellen, C., Dijk, van, & Verbraak, M. (2012). Behavioural treatment of tics: Habit reversal and exposure with response prevention. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 37, 1172-1177.
• Griendt, J. van de & Verdellen, C. (2013). Tics bij kinderen. Kinderpsychologie in praktijk. Houten: LannooCampus.
• Verdellen, C., Griendt, J. van de, Wiel, M. van de (2013). Behandeling van patiënten met tics en het syndroom van Gilles de la Tourette. In: P. Emmelkamp & Hoogduin (red.), Van mislukking naar succes in de psychotherapie (pp. 535-553). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
• Verbraak, Theuws, & Verdellen (2015). ROM en benchmarken: een voorbeeld van een geïntegreerde aanpak. Directieve therapie, 35, 115-131.
• Verdellen, C., Cath, D., & Wertenbroek, A. (red) (in voorbereiding). Handboek voor het Tourette syndroom. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
In de media:
• Radio-interview over tics, Nachtbrakers (radio 3 FM), juli 2014.
• Deskundige in televisieprogramma ‘’Tourette on Tour”, RTL5 september-oktober 2014.
Tot slot:
• Mede-oprichter van BT-Tics Foundation (stichting met als doel optimaliseren en dissemineren van gedragstherapie voor tics; www.bt-tics.com (Verdellen & van de Griendt)
• Eigenaar van ‘’BT-Coach’’ (app voor exposure therapie; van Limpt, Verdellen & van de Griendt)