Tarieven Kinderen tot 18 jaar

Sinds de transitie Jeugdzorg (2015) worden psychologische behandelingen voor deze leeftijdsgroep onder voorwaarden vergoed door de gemeente. TicXperts heeft vanwege haar landelijke dekking via beeldbellen geen contracten met afzonderlijke gemeenten. Omdat de vergoedingen en regelingen per gemeente verschillen, kunt u dit het beste zelf bij uw gemeente navragen. Wilt u niet dat de gemeente op de hoogte is? Of wilt u zorg waarvoor geen indicatie is gegeven door de arts of gemeentefunctionaris? Dan kunt u natuurlijk zelf betalen. In een aantal gevallen is het mogelijk de kosten vergoed te krijgen vanuit een PersoonsGebonden Budget (PGB).

Intake: €115,-per gesprek
Sessie: €115,-per sessie

Een traject bij TicXperts bestaat doorgaans uit 2 intakegesprekken en 10 tot 12 behandelsessies (45 minuten gesprek, 15 minuten administratie), waardoor een volledig traject uitkomt tussen de €1380,- en €1610,-.

Uiteraard zijn sommige patiënten in minder sessies klaar en hebben anderen juist meer sessies nodig; wanneer dit het geval is zal TicXperts tijdig een nieuwe kostenberaming opstellen.

Tarief no-show
Het tarief voor no-show is: €57,50 per gemiste afspraak. .

Tarieven Volwassenen vanaf 18 jaar

TicXperts heeft geen contracten met verzekeraars. Dit betekent dat het van uw specifieke verzekeringspolis afhangt of u de behandeling bij TicXperts (deels) vergoed krijgt. U kunt de factuur opsturen naar uw verzekering, die dan, afhankelijk van uw polis, de behandeling geheel of gedeeltelijk aan u zal vergoeden. Doorgaans is het zo dat patiënten met een restitutiepolis de behandeling volledig vergoed krijgen, en patiënten met een naturapolis gemiddeld zo’n 75%. Vraag dit goed na bij uw eigen verzekering, en houdt hierbij ook rekening met uw eigen risico! Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dient u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen.

Tarieven ongecontracteerde zorg
Ik hanteer in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gz-psycholoog.

Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg)
Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten.

Voorwaarden en tarief no-show
Het tarief voor no-show is: €57,50 per gemiste afspraak.

Download hier alle Tarieven

Klik Hier voor het pdf-bestand