Tarieven Kinderen tot 18 jaar

Sinds de transitie Jeugdzorg (2015) worden psychologische behandelingen voor deze leeftijdsgroep onder voorwaarden vergoed door de gemeente. TicXperts heeft vanwege haar landelijke dekking via beeldbellen geen contracten met afzonderlijke gemeenten. Omdat de vergoedingen en regelingen per gemeente verschillen, kunt u dit het beste zelf bij uw gemeente navragen. Wilt u niet dat de gemeente op de hoogte is? Of wilt u zorg waarvoor geen indicatie is gegeven door de arts of gemeentefunctionaris? Dan kunt u natuurlijk zelf betalen. In een aantal gevallen is het mogelijk de kosten vergoed te krijgen vanuit een PersoonsGebonden Budget (PGB).

Intake: €115,-per gesprek
Sessie: €115,-per sessie

Een traject bij TicXperts bestaat doorgaans uit 2 intakegesprekken en 10 tot 12 behandelsessies (45 minuten gesprek, 15 minuten administratie), waardoor een volledig traject uitkomt tussen de €1380,- en €1610,- (tarief 2017).
Uiteraard zijn sommige patiënten in minder sessies klaar en hebben anderen juist meer sessies nodig; wanneer dit het geval is zal TicXperts tijdig een nieuwe kostenberaming opstellen. TicXperts factureert rechtstreeks aan u. U bent dus ook verantwoordelijk voor het voldoen van de nota. .

Tarieven Volwassenen vanaf 18 jaar

TicXperts heeft geen contracten met verzekeraars. Dit betekent dat het van uw specifieke verzekeringspolis afhangt of u de behandeling bij TicXperts vergoed krijgt. Doorgaans is het zo dat patiënten met een restitutiepolis de behandeling volledig vergoed krijgen, en patiënten met een naturapolis gemiddeld zo’n 75%. Vraag dit goed na bij uw eigen verzekering!

TicXperts behandelt binnen de Generalistische Basis GGZ, waarin met categorieen gewerkt wordt:

Kort 90-294 minuten (intake plus gemiddeld 3 sessies) € 472,65
Middel 295-494 minuten (intake plus gemiddeld 6 sessies)€ 805,34
Intensief 495-750 minuten (intake plus gemiddeld 10 sessies) € 1.262,82

De genoemde bedragen en tijden (tarief 2017) zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De genoemde tijdsinvesteringen omvatten zowel directe contacttijd als indirecte contacttijd, bijvoorbeeld administratie of contact met de verwijzer. Doorgaans vallen behandelingen bij TicXperts in de categorie Intensief. Aan het eind van de behandeling krijgt u een factuur toegestuurd die u rechtstreeks aan TicXperts betaalt.

TicXperts heeft geen contracten met verzekeraars. Dit betekent dat het van uw specifieke verzekeringspolis afhangt of u de behandeling bij TicXperts (deels) vergoed krijgt. U kunt de factuur opsturen naar uw verzekering, die dan, afhankelijk van uw polis, de behandeling geheel of gedeeltelijk aan u zal vergoeden. Houdt hierbij wel rekening met uw eigen risico! Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dient u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen.