No show Beleid

Let op! Bent u of uw kind plotseling verhinderd? Meld dit minimaal 24 uur vantevoren per telefoon, mail of whatsapp om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht. Het no show tarief bedraagt 57,50 (50% van het gebruikelijke sessietarief) en wordt niet door de verzekering of gemeente vergoed!

Betalingsvoorwaarden

Een aan u gezonden nota dient binnen 30 dagen betaald te worden. Bij de tweede of eventueel derde betalingsherinnering geldt de wet WIK en betaalt u minimaal 48,40 aan incassokosten. De patiënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij de eigen verzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoedt, is de patiënt volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten.

Klachten

Indien u ontevreden bent over uw behandeling bij TicXperts, dan kunt u dit met uw psycholoog bespreken. Uw klacht zal serieus genomen worden en er zal getracht worden samen tot een oplossing te komen. Indien er niet tot een oplossing van de klacht gekomen kan worden bestaat er een mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP), te bereiken op klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl.